Subsidiaries

Ashoka Buildcon Ltd. - Subsidiaries

2020 - 21

 • Banwara Bettadahalli-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • APTPL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • Blue Feather-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • Endurance-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • Ratnagiri-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • AAPL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • AHRC-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • ABSRL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • UEPL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • ACL-Financials-SFS-31.03.2021-WebDownload
 • AIL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • VIL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • AIWL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • APNPL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • APPL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • JTCL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • AGMNRL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • AHTRL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • AKRRPL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • ATPL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • KATNI-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • TBPL-Financials-31.03.2021-WebDownload
 • VHL-Financials-31.03.2021-WebDownload

2019 - 20

 • ACL-Financial Statements-2019-20Download
 • AGMNRL-Financial Statements-2019-20Download
 • AIL-Financial Statements-2019-20Download
 • AIWL-Financial Statements-2019-20Download
 • ABSRL-Financial Statements-2019-20Download
 • AHRCPL-Financial Statements-2019-20Download
 • AHTRL-Financial Statements-2019-20Download
 • APNPL-Financial Statements-2019-20Download
 • ATPL-Financial Statements-2019-20Download
 • KATNI-Financial Statements-2019-20Download
 • PRE-CON-Financial Statements-2019-20Download
 • UEPL-Financial Statements-2019-20Download
 • VHL-Financial Statements-2019-20Download
 • VIL-Financial Statements-2019-20Download
 • BFIPL-Financial Statements-2019-20Download
 • AERDPL-Financial Statements-2019-20Download
 • RNGPL-Financial Statements-2019-20Download
 • AAPL-Financial Statements-2019-20Download
 • TBPL-Financial Statements-2019-20Download
 • APTPL-Financial Statements-2019-20Download
 • Kandi Ramsanpalle-Financial Statements-2019-20Download

2018 - 19

 • ACL-SFS-CFS-2018-19Download
 • AGMNRL-Financial Statements-2018-19Download
 • AIL-Financial Statements-2018-19Download
 • AIWL-Financial Statements-2018-19Download
 • ABSRL-Financial Statements-2018-19Download
 • AHRCPL-Financial Statements-2018-19Download
 • AHTRL-Financial Statements-2018-19Download
 • APNPL-Financial Statements-2018-19Download
 • ATPL-Financial Statements-2018-19Download
 • KATNI-Financial Statements-2018-19Download
 • PRE-CON-Financial Statements-2018-19Download
 • UEPL-Financial Statements-2018-19Download
 • VHL-Financial Statements-2018-19Download
 • VIL-Financial Statements-2018-19Download
 • BFIPL-Financial Statements-2018-19Download
 • AERDPL-Financial Statements-2018-19Download
 • RNGPL-Financial Statements-2018-19Download
 • AAPL-Financial Statements-2018-19Download
 • TBPL-Financial Statements-2018-19Download

2017 - 18

2016 - 17Ashoka Concessions Ltd. - Subsidiaries

2020 - 21

2019 - 20

 • ABDTL-Financial Statements-2019-20 Download
 • ADKTL-Financial Statements-2019-20 Download
 • AHBL-Financial Statements-2019-20 Download
 • AHDL-Financials Satements-2019-20 Download
 • ASBTL-Financial Statements-2019-20 Download
 • JTCL-Financial Statements-2019-20 Download
 • AKLRL-Financial Statements-2019-20 Download
 • ARARL-Financial Statements-2019-20 Download
 • Mallasandra Karadi-Financial Statements-2019-20 Download
 • Khairatunda Barwa Adda-Financial Statements-2019-20 Download
 • Ankleshwar Manubar-Financial Statements-2019-20 Download
 • Karadi Banwara-Financial Statements-2019-20 Download
 • Belgaum Khanapur-Financial Statements-2019-20 Download
 • Bettadahalli Shivamogga-Financial Statements-2019-20 Download

2018 - 19

 • ABDTL-Financial Statements-2018-19Download
 • ADKTL-Financial Statements-2018-19Download
 • AHBL-Financial Statements-2018-19Download
 • AHDL-Financials Satements-2018-19Download
 • ASBTL-Financial Statements-2018-19Download
 • JTCL-Financial Statements-2018-19Download
 • AKLRL-Financial Statements-2018-19Download
 • ARARL-Financial Statements-2018-19Download
 • AMKRPL-Financial Statements-2018-19 **Download
 • AKBARL-Financial Statements-2018-19 **Download
 • AAMEPL-Financial Statements-2018-19 **Download
 • AKBRPL-Financial Statements-2018-19 **Download
 • ABKRPL-Financial Statements-2018-19 **Download

2017 - 18

2016 - 17